Vergoeding & tarieven

Vergoeding


Per kalenderjaar wordt 3 uur dieetadvisering  vanuit de basisverzekering vergoed. Samen met de diëtist wordt er afgestemd hoeveel behandelingen dit voor u betekent.

Indien u  aanvullend bent verzekerd vergoeden de meeste zorgverzekeraars extra uren. De vergoeding van extra uren vanuit het aanvullende pakket kan per zorgverzekeraar verschillen.

Dieetadvisering uit het basispakket valt verplicht onder het eigen risico als u geen andere medische kosten heeft gemaakt. Indien u uw eigen risico hebt verbruikt aan andere medische kosten, wordt dieetadvisering uit het basispakket direct vergoed. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Directe toegankelijkheid


Per 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent voor u dat u zonder verwijzing van uw huisarts naar een diëtist kunt gaan. Wij adviseren u wel eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren of dieetadvisering zonder verwijzing van uw huisarts wordt vergoed.

Tarieven


  • Eerste consult van 1 uur (intake gesprek) € 75,00 inclusief indirecte tijd*
  • Vervolgconsult van 30 minuten € 30,00
  • Vervolgconsult van 15 minuten € 15,00

Toeslag huisbezoek € 15,00

 

*Indirecte tijd bestaat uit het opstellen van een behandelplan, voorbeelddagmenu en rapportages aan de huisartsen.

Wanneer u verhinderd bent, dient u de gemaakte afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Indien de afspraak niet 24 uur van te voren is geannuleerd, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.